I många år har en privatperson utan ersättning skött områdena mellan Björkviksvägen och förskolan samt fotbollsplanen och planen runt gungorna. I år lägger han sin kraft på att renovera sina maskiner. 

Vi är mycket tacksamma för det jobb du har lagt på miljön i vår samfällighet så att vi andra har fått det fint. Tack, Matti Laine!
 
I samband med årets dikesklippning, som sker någon vecka efter midsommar,  klipper nu Mark och Väg även fotbollsplanområdet ovanför förskolan. Vi prioriterar detta aktivitetsområde och låter ängen ovanför Långviks gård och området mellan Björkviksvägen och förskolan vänta.  Men fotbollsplanen klipps bara en gång i sommar, inte flera gånger som Matti gjort. Därefter är det upp till er som vill ha planen kortklippt i sommar att klippa själva.
Hur vi gör nästa sommar får vi återkomma till.
 
 /Grönområdesgruppen