Information om Sjösättning 2022.

Vårens sjösättning är nu bestämd till söndagen den 15 maj.

Följande tider gäller:

Alla båtägare som har båten uppställda på hamnplanen skall vara på plats kl. 07.30. Båtägare med båtar i ”Långa raden”, bredvid gamla hamnboden bort mot vassen, ska vara på plats i hamnen kl. 09.00.

OBS: Samtliga båtar som ligger på hamnområdet skall enligt gällande ordningsregler
vara sjösatta senast den 1 juni.

Ni som har jollar upplagda på ställningen vid spången ombedes att märka dem med namn och telefonnummer.

Under sjösättningsdagen får bilar endast parkeras utefter vägen till mastkranen.

Vaktlistor för 2022 kommer att skickas ut till alla berörda båtägare. De kommer
också att finns i pärmen i (nya) hamnstugan.

Information om båtbyte, senare sjösättning och övriga frågor sändes lämpligast med
e-post  till: janerik.strom45@telia.com.

Hamngruppen / Jan-Erik Ström Tel. 070-556 17 48