Vi ansvarar för underhåll av samfällighetens vägnät vilket innefattar bl.a. asfaltering, lagning av potthål, slyröjning av dikesrenar, plogning och sandning samt vägbelysningen. Det förekommer ibland framkomlighetsproblem med anledning av vegetation och nedan illustreras hur det ska se ut:

 

Kontaktperson

Har du några frågor angående vägarna i vårt område hör av dig till:
Maria Döringer Kana | Tel: 073-350 72 92