Underhåll av samfällighetens vägnät

Asfaltering, potthålslagning, slyröjning av dikesrenar, plogning och sandning. Underhåll vägbelysning.

Kontaktperson

Har du några frågor ang. vägarna i vårt område hör av dig till oss.
Herman Ulltin | Tel: 073-698 04 45