Underhåll av samfällighetens vägnät

Asfaltering, lagning av potthål, slyröjning av dikesrenar, plogning och sandning. Underhåll vägbelysning.

Kontaktperson

Har du några frågor angående vägarna i vårt område hör av dig till:
Maria Döringer Kana | Tel: 073-350 72 92