Protokoll 2019

Protokoll från årsstämman 2019-03-28

Protokoll 2018

Protokoll Halvårsmöte 2018-11-07
Protokoll Extra stämma 2018-11-07

Protokoll från årsstämman 2018-03-15

Protokoll 2017

Protokoll från halvårsmöte 2017-11-21
Protokoll från årsstämman 2017-03-14

Protokoll 2016

Protokoll halvårsmöte 22 november 2016
Analysprotokoll kvartal 1 2016 Långvik
Protokoll från föreningsstämman för 2015

 

Protokoll 2015

Protokoll från stämman 2015

 

Protokoll 2014

Protokoll fr halvårsmötet 2014
Protokoll från föreningens årsstämma för året 2014

 

Protokoll 2013

Protokoll från halvårsmötet 22 oktober 2013
Protokoll från föreningens årsstämma den 21 mars 2013

 

Protokoll 2012

Protokoll från halvårsmötet 8 nov
Protokoll för årsmöte 2012

 

Protokoll 2011

Protokoll vattenmöte
Protokoll halvårsmöte 2011
Skogsvård Långvik
Protokoll årsmöte 2011

 

Protokoll 2010

Protokoll halvårsmöte 2010
Protokoll årsmöte 2010

 

Protokoll 2009

Protokoll halvårsmöte 2009
Protokoll årsmöte 2009

 

Protokoll 2008

Protokoll halvårsmöte 2008
Protokoll årsmöte 2008