Då merparten av de berörda båtägarna på ”Långa raden” inte hörsammat uppmaningarna om att flytta sin materiel för att möjliggöra de planerade markarbetena med att rensa bort vegetation och grusa av ytan har vi tvingats skjuta upp dessa något i tid.

Vi återkommer inom kort med besked om när vår entreprenör nu kan utföra arbetet och då förväntas materielen vara borttagen innan dess, alternativt att berörd ägare kontaktat hamngruppen och bett om hjälp med att flytta sin materiel. I det senare fallet kommer entreprenören att mot en ersättning om 1500kr, som debiteras båtägaren direkt, utan ansvar för eventuella skador som kan uppkomma, ombesörja flytt av materiel som lämnas på uppställningsytan.

Anslag angående flytetyg med okänd ägare:

Anslag enligt nedan kommer att sättas upp på flytetyg och materiel med för Hamngruppen okänd ägare som ligger i vass, vattenbryn och platser i kajak-/kanotstället:

Ägaren till denna materiel uppmanas att snarast ge sig till känna och kontakta Pierre, hamngruppen på 070-5687320.

Godset kommer annars att betraktas som övergivet innan utgången av augusti 2024 och därefter hanteras som sådant.