Tack till alla de cirka 30 personer som har eller kommer att ha jobbat på den utspridda Aktivitetsdagen. Härligt med engagemang.  I princip kommer alla utlagda arbeten ha utförts eller utföras under den närmsta veckan.

Tack alla/Ansvarig grönområden