Serviceventiler måste vara åtkomliga och får inte fyllas över med jord eller grus. I samband med avloppsläckan och den avgrävda vattenledningen fick Åke leta efter och gräva fram ett antal serviceventiler. Letandet fördröjde den nödvändiga renspolningen.

När vattnet blir förorenat är det viktigt att stänga till varje fastighet. På så sätt kan man undvika att föroreningen […]