Motioner till årsstämman

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under december månad.

By |November 30th, 2018|Långvik|0 Comments

Vattenanalysrapporter efter avloppsläckan

Här kan du läsa vattenanalysrapporterna för det drabbade området som påverkades av avloppsläckan:

Provsvar Vattenanalyser 2018-11-21

By |November 29th, 2018|Vattenanalyser|0 Comments

Vattnet är nu ok!

Vattnet i det avlopps smittade området är nu ok. Mycket vatten har gått åt för att spola ledningarna och magasinsnivåerna är låga. Nu återstår att försiktigt spola ledningarna i respektive fastighet. Gör det i korta etapper under ett par veckor.

Fortsätt koka vattnet som skall drickas, tills spolningen är genomförd.

Om alla spolar för intensivt är risken […]

By |November 28th, 2018|Vatten|0 Comments

Information om vattenkvalité efter avloppsläcka

Fortfarande preliminära rapporter. Vi har fått den första mer kompletta rapporten. Den innehåller även värden på långsam-växande bakterier. Alla värden är inom tillåtna gränsvärden.

I väntan på ytterligare kompletta rapporter fortsätter renspolning av ledningsnätet. Uppmaningen att koka vattnet som skall drickas kvarstår. Allt gäller samma område som tidigare.

2018-11-27

Lennart Björklund

Vattenansvarig ILS

By |November 28th, 2018|Vatten|0 Comments

Ny info angående vattnet

Åke har fått två telefonbekräftelse att vattnet är ok. Han vill även ha en skriftlig bekräftelse för att vara säker och jagar vidare i morgon. Rimligen är det ok, men ni väljer själva hur ni gör. Någon var orolig att använda varmvatten,

med hänsyn till varmvattenberedaren. Åke menar att det inte är något problem att använda […]

By |November 27th, 2018|Vatten|0 Comments

Hoppfullt!

Första vattenprovet från Långviksvägen är Ok! Vi följer kommunens rutiner och avvaktar prov två innan vi meddelar faran över. Tyvärr en helg emellan och hoppas att vi får besked på måndag. Sprid gärna informationen till närboende.

//Lennart

By |November 24th, 2018|Vatten|0 Comments

Protokoll från extra stämma samt halvårsstämma

Nu finns protokollen från extrastämman samt halvårsstämman den 7/11-2018 upplagda på hemsidan under Arkiv-Protokoll.

Protokoll

By |November 20th, 2018|Långvik|0 Comments

Nu har alla vatten igen

Nu har alla vatten efter problemen på Långviksvägen. Alla som har varit berörda av avbrottet skall använda vattnet som om det innehåller bakterier. På måndag när analyslabbet är öppnat lämnar Åke in prover. Jag återkommer när vi fått provresultat om några dagar.

//Lennart

By |November 18th, 2018|Vatten|0 Comments

Den avgrävda vattenledningen på Långviksvägen är reparerad!

Alla berörda har inte fått tillbaka vattnet. Renspolningen av ledningarna har förbrukat mycket vatten, var återhållsam med användningen. Det finns en liten risk att kvaliteten inte är på topp. Drick inte och koka vattnet innan det används i för matlagning.
Efter godkänd analys återkommer vi.
Åke och Micke fortsätter arbetet i morgon och under dagen kommer alla att få […]

By |November 16th, 2018|Vatten|0 Comments

Info om vattenavbrott

Information om vattenavbrott på grund av avgrävd vattenledning 2018-11-15

Reparationsarbetet  pågår.Först åtgärdas den läckande avloppsledningen.Därefter skall vattenledningen lagas innan vattnet kan släppas på.Det finns risk att det kommit in föroreningar i ledningsnätet, därför skall allt vatten för dryck eller matlagning kokas.
Det gäller tills nya prover visar ok vatten. Info kommer på hemsida och facebook.Osäkert hur lång […]

By |November 15th, 2018|Vatten|0 Comments