Ansökan om båtplats vid Långviks båthamn

Typ av båt:

(Du kommer att behöva  skicka in en kopia på aktuellt försäkringsbrev när din ansökan inkommit)