Serviceventiler måste vara åtkomliga och får inte fyllas över med jord eller grus. I samband med avloppsläckan och den avgrävda vattenledningen fick Åke leta efter och gräva fram ett antal serviceventiler. Letandet fördröjde den nödvändiga renspolningen.

När vattnet blir förorenat är det viktigt att stänga till varje fastighet. På så sätt kan man undvika att föroreningen kommer in i fastighetens ledningssystem. Även i andra situationer kan det vara viktigt att kunna stänga ventilen.

Alla måste åtgärda dolda ventiler. Skaffa en förhöjningsring och ett lock så att ventilen blir åtkomlig. Uppmaningen gäller alla som har överfyllda ventiler.

God Jul /Lennart