Vattnet i det avlopps smittade området är nu ok. Mycket vatten har gått åt för att spola ledningarna och magasinsnivåerna är låga. Nu återstår att försiktigt spola ledningarna i respektive fastighet. Gör det i korta etapper under ett par veckor.

Fortsätt koka vattnet som skall drickas, tills spolningen är genomförd.

Om alla spolar för intensivt är risken stor att vattnet i pumpstationen tar slut. Om det sker får vi nya problem.

Om grannen inte är hemma, eller inte har tillgång till informationskanalerna, hjälp gärna till med att informera direkt eller med en lapp i postlådan.

//Vatten Åke o Lennart