Vattenläcka Kolbacksvägen 2020-02-01

Vi har en vattenläcka i storleksordningen 1,5 kbm/dygn. Åke och Micke har lyckats ringa in berört område. Direkt berörda fastigheter är Kolbacksvägen 32-42,39-55 och Långgårdsvägen 5

Det kan vara en läcka i huvudledningen, serviceventilerna, fastighetens ledning in till vattenmätaren eller i fastighetens installation. För att utesluta att läckan finns i respektive fastighets uppmanas fastighetsägaren att kolla sin installation. Man gör det enklast genom att kolla vattenmätaren när alla kranar är stängda. Kolla särskilt varmvattenberedarens spillvattenledning.

En riskfaktor är eventuell ledningsskarv i mark för vatten till gästhus.

Skicka SMS till 070-9233527 när kontrollen är utförd.

Tack på förhand