Hotet om vattenbrist är verkligt. På grund av låga grundvattennivåer börjar vi få problem. Särskilt tydligt är det i PS11 och PS12 som försörjer Snösvängen, Snösundsvägen och Brännäsvägen. Där har vi under våren haft tomt i tankarna vid ett par tillfällen. För att höja kapaciteten kommer vi att ta i drift ett extra borrhål i PS12.
Var allmänt återhållsamma med vattenanvändningen och kom ihåg bevattningsförbud och fyll inte badtunnor med vårt vatten. Vid behov beställ och få vatten levererat med tankbil.

//Vattenansvarig