Arbetet med att byta ventiler fortsätter i morgon fredag den 11/10. Det innebär en avstängning av vattnet som i första hand berör Långviksvägen från Långgårdsvägen till Lagerbäcksvägen och  Lagerbäcksvägen från korsningen med Långviksvägen samt Fåruddsvägen.

När ventilen är utbytt kommer ledningarna att återfyllas och i detta skedet måste flera pumpstationer hjälpa till med risk att ett större område berörs.

Vi hoppas ni har förståelse för de olägenheter som detta innebär.