Vattenläcka Långgårdsvägen, Långviksvägen

För att avgränsa och lättare hitta läckan har två markventiler bytts ut i korsningen Långgårdsvägen – Långviksvägen. Den tredje kommer att bytas under dagen.

Vattenavbrott under dagen berör Långgårdsvägen. De fyra fastigheterna som nu är utan vatten kommer tyvärr fortsatt vara drabbade.

Om det fungerar som tänkt kommer inte övrigt område drabbas i dag.

Undvik att försöka köra förbi korsningen med bil.

När ventilerna är utbytta kommer felsökningen att fortsätta vilket kan medföra ytterligare avbrott under dagen eller kommande dagar.

Så gått det går kommer info på hemsida

Vattenansvarig

Lennart