Här kan du läsa vattenanalysrapporterna för det drabbade området som påverkades av avloppsläckan:

Provsvar Vattenanalyser 2018-11-21