Med anledning av det allmänna läget (Covid-19) görs en ändring av vårens Aktivitetsdag.

Vi gör så här:
Vi sprider ut arbetena under några veckor. Ni kan gå ihop i en liten grupp, välja uppgift och utföra den när ni vill.
Eller komma till hamnplanen söndagen 26/4 10.00 så fördelar grönområdesansvarig er i små grupper.

Arbeten:
– Kratta ut sanden på den utökade badstranden, städa badplatsområdet.
– Klippa sly/rotskott i hamnområdet.
– Samla ihop nerklippt ris i hamnområdet.
– Samla ihop och köra ris till hamnen från Snösvängen och backen från förskolan mot Långviks gård.
– Lägga ut grus runt lilla spången vid bäcken vid Snösundsstigen.

Meddela grönområdesansvarig Eva vilket arbete du/ni vill ta tag i.
0709-929883, [email protected]