Vi kommer att röja sly i ekbacken vid Myggstigen (Solstigen), i slänten från Snösundsvägens vändplan mot vattnet samt i allmänningen Snösundsvägen 12 – 14.

Samtliga slyröjare bjuds på korv och dricka under dagen.

 

En inbjudan till Aktivitetsdagen är (eller kommer snart) utskickad till alla hushåll i samfälligheten.

Inbjudan ligger även under fliken Samfälligheten/Grönområdena på hemsidan.

 

Datum för torrsättning av våra båtar styr vi inte själva över. Om den kommer att ske samma dag kommer vår Aktivitetsdag att flyttas.

 

Ta chansen och bli arbetsledare för något av områdena! Meddela Eva