Grävningen efter vattenläcka på Lagerbäcksvägen uppskjuten tills vidare pga osäkerheter kring tjäle och kraftkablar.