Som tidigare meddelats så kommer Edin-kranen till Långvik Lördag den 17 oktober

Torrsättningen startar kl. 07.30.

De båtägare som har sin vinterplats i ”Långa Raden” måste vara på plats i Hamnen senast kl. 07.30.

Övriga båtägare som bokat vinterplats skall vara på plats i hamnen senast 08.30.

Lyft-avgiften betalas som vanligt i gamla klubbhuset.

Kontrollera i god tid före den 17 oktober att dina båtbockar/vagga är kompletta för att kunna ställa på din båt.

Situationsplan för båtarnas placering i hamnen kommer att anslås på klubbhuset.

De som bytt till ny båt och ej lämnat kopia på försäkringsbeviset medtager detta till torrsättningsdagen.

Påminner även om att alla båttrailers som står i sydvästra hörnet av hamnplanen skall vara bortflyttade senast den 11 oktober.