TORRSÄTTNING 2016

Dag för årets gemensamma torrsättning är nu bokad till lördagen den
1 oktober.

OBS: Aktivitetsdagen för våra grönområden, som tidigare var planerad till 1 oktober,
kommer att ändras till en annan dag. Denna meddelas senare.

Som tidigare meddelats finns två listor utlagda i gamla hamnboden för bokning av
vinterplats.
Den ena listan gäller de som vill ha båten upptagen med kran på vår gemensamma
torrsättningsdag.
Den andra listan gäller för de som torrsätter i egen regi på annan dag.

Alla som vill ha sin båt vinterförvarad på hamnområdet måste fylla i en av dessa
listor.
Det går också bra att istället maila till: [email protected] .
Ange då namn, bryggnr, båttyp/storlek och telefonnummer.

De som har sin båt på ”långa raden” bredvid gamla hamnboden, skall vara på plats i
hamnen kl 07.30. Övriga skall vara på plats senast 09.00.
För de som tar upp i egen regi gäller att någon i hamngruppen anvisar lämplig plats.
Med tanke på tidigare stölder ber vi er att i god tid före torrsättningen kontrollera att
er vagga/bockar är kompletta och utan skador.
Ägarna till de tomma båttrailers som nu är uppställda på och runtom hamnplanen,
måste före torrsättningen flytta bort dessa till annan plats där de ej står i vägen, eller
köras hem. Hamngruppen anvisar lämplig tillfällig plats.
Ingarö-Långviks Samfällighetsförening
Hamngruppen
Tel. 070-242 04 13, 070-556 17 48

Torrsättning 2016 PDF