Vi har en KRAFTIGT förbrukning i pumphuset på Gubbdalsvägen. Den brunnen är tom!
Alla fastighetsägare på Långviksvägen 21-31, Gubbdalsvägen och Byttvretsvägen ber vi om extra försiktighet med vattnet. INGEN onödig förbrukning. Vi be er alla att verkligen titta att ingen slang, vattenutkast, kran, toalett mm läcker.
Samtliga fastighetsägare på Kolbacksvägen uppmanas också till försiktighet med vattnet då allt vatten nu tas från pumpstation 8.
Felsökning pågår!