På hemsidan ligger en planering för skötseln av våra grönområden. Den ligger till grund för våra Aktivitetsdagar.

Jag vill gärna att vi bildar en liten grupp med följande uppgifter:

1. Bollplank för planering och bedömning av vad som behöver göras.
2. Visst arbete mellan Aktivitetsdagarna om behov uppstår.

Du kan vara med på båda uppgifterna eller bara en av dem.
På halvårsmötet i november anmälde sig två intresserade.

Kontakta mig så bestämmer vi en tid då vi ses och lägger upp arbetet.
Eva Larsson, grönområdesansvarig
0709-929883
[email protected]