Tack alla som jobbade hårt i lördags. Vi var nästan 50 vuxna och barn som slet tillsammans. En klar fördel med att ha en gemensam arbetsdag är att vi lär känna varandra bättre,vi ser vilka som bor här, har lättare att ta kontakt med varandra och får ett tryggare område.

Nästan hela Myggstigen fick ny markduk och nytt grus Det kördes ut med skottkärror och olika maskiner och eftersom det sedan packades av en vibrator kommer nog Myggstigen att hålla många år framöver.  Badområdet blev krattat och uppstädat. Ekar och hasselbuskar i ekslänterna nedanför åsen vid Badstigen  blev av med ”störande sly” och får nu mer utrymme och ljus vilket de är beroende av för att utvecklas bra. Från Badstigen har vi nu fin sikt mot viken i öster, då sly klipptes ned på ömse sidor om diket. Även ”hamnkilen” blev fint slyröjd. Vi avslutade med grillad korv och kaffe.

Gruset räckte inte riktig. Om jag kan få ihop en grupp så beställer jag mer så kan vi grusa klart, men du måste meddela Eva 0709-929883 om du kan vara med. Förslag: lördag 13/5 eller söndag 14/5.