Ett stort uttag eller alternativt en vattenläcka har tömt magasin i Ps11. Just nu har omkoppling skett till PS12.
Under vårarna händer det att stora uttag sker (beroende på läckor eller annat) och man bör vara medveten om att skulle vattnet ta slut i PS12 så blir problemen akuta och vi måste överväga att stänga av hela området för att få vatten att felsöka med.