Stort vattensvinn från pumpstation 4 Långviksvägen.
Felsökning inleds i em. kl 17 vilket kommer att innebära tillfälliga avbrott. Berörda är Fåruddsvägen, Lagerbäcksvägen upp till korsningen med Långviksvägen. Långviksvägen till korsningen med Långgårdsvägen. Långgårdsvägen till korsningen med Kolbacksvägen.

//Vattenansvarig