☘️☘️Extra slyröjningsinsats ☘️☘️

Vi behöver röja sly längs stigen Mastplanen- badet.
När: Onsdag 24/6 18.00
Var: Samling vid Mastplanen 
Meddela gärna Eva om du kommer.

Det går bra att också jobba vid annat tillfälle - meddela Eva.

Info: Under vecka 26 kommer en röjning med slaghacka att äga rum i området runt Badstigen.
Vi köper in det arbetet.

Eva Larsson, grönområdesansvarig
0709-929883
[email protected]