Vård av grönområden

Vindfällen som utgör risk, viss slyröjning och trädfällning. Löpande underhåll av föreningens anslagstavlor. Förbättring och underhåll av våra gångstigar och spångar. Tillsyn av badbrygga och badstrand.

Skötselplan för våra grönområden Ingarö Långvik (Uppdaterad 180612)

Övergripande mål och planering grönområdena Ingarö Långvik

Skogsvårdsstyrelsen

Skogsvårdsstyrelsens protokoll

Skogsvård Långvik 2011

Långviksträsk

För att läsa utskicket från länsstyrelsen gällande Långviksträsks naturreservat, klicka här..

 

Grönområdesansvariga
Eva Larsson | Tel: 070-992 98 83 | e-post: [email protected]