Välkommen till aktivitetsdagen hösten 2019

Här hittar du information om aktivitetsdagen i höst: Aktivitetsdag hösten 2019

Vård av grönområden

Vindfällen som utgör risk, viss slyröjning och trädfällning. Löpande underhåll av föreningens anslagstavlor. Förbättring och underhåll av våra gångstigar och spångar. Tillsyn av badbrygga och badstrand.

Skötselplan för våra grönområden Ingarö Långvik (Uppdaterad 180923)

Övergripande mål och planering grönområdena Ingarö Långvik

Skogsvårdsstyrelsen

Skogsstyrelsen 2007 – Skötselråd av allmänningarna

Skogsvård Långvik 2011

Långviksträsk

För att läsa utskicket från länsstyrelsen gällande Långviksträsks naturreservat, klicka här..

Ansvarig för grönområden:
Eva Larsson | Tel: 070-992 98 83 | e-post: [email protected]