En påminnelse om vad som får spolas ned i toaletten och inte efter ytterligare ett haveri i pumpstation Björkviksberget!

Läs mer från BLAab här