Nu finns protokoll från Halvårsmötet den 22 november 2016 inlagt på hemsidan under Arkiv – Protokoll

Halvårsprotokoll 22 nov 2016