Provtagning av vatten sker kvartalsvis med omfattning bestämd av Kommunen. I PS12 Brännäsvägen tar vi dessutom månadsvis extra kontrollprov. Förhandsbesked om bakterieförekomst kom per tfn. den 24 okt. Stationen togs ur drift och jag larmade på Facebook, hemsida och satte upp lappar på anslagstavlor i berört område. Nytt prov togs 25 oktober och om provet visar otjänligt vatten borde förhandsbesked komma på måndag 30/10.
Skriftlig komplett analysrapport kommer W45.
Friskt vatten kommer undertiden från andra pumpstationer.

//Vattenansvarig