Hanna och Daniel i vårt vårt område  har tagit upp stafettpinnen efter Matti med att klippa aktivitetsområdet inkl fotbollsplanen i sommar.

Stort tack!
//Grönområdesansvarig