Ingarö Långviks Samfällighetsförening

Du kallas härmed till halvårsmöte den 3 december kl 19.00 i matsalen i Brunns skola.

Föredragningslista
1. Mötet öppnas
2. Godkännande av kallelse och dagordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av justerare
6. Vatten
7. Vägar
8. Grönområden
9. Hamnen
10. Övriga frågor
11. Mötets avslutande

Varmt välkommen

/Styrelsen/

Kallelse och föredragningslista till halvårsmötet 3 dec 2015 (PDF)