3/12-2015 Halvårsmöte 19.00 i Brunn Skola, matsalen