Vi som bor i Långvik är medlemmar i vår gemensamma samfällighetsförening. Att vara med i samfällighetens styrelse är ett fantastiskt sätt att vara med och bidra och förvalta vårt fina område.

Du som tycker att det skulle vara roligt och intressant att vara med i styrelsen , kontakta valberedningen Lilian Lagerström , telefon 08-7153378 , 0701-448640.