Fortfarande preliminära rapporter. Vi har fått den första mer kompletta rapporten. Den innehåller även värden på långsam-växande bakterier. Alla värden är inom tillåtna gränsvärden.

I väntan på ytterligare kompletta rapporter fortsätter renspolning av ledningsnätet. Uppmaningen att koka vattnet som skall drickas kvarstår. Allt gäller samma område som tidigare.

2018-11-27

Lennart Björklund

Vattenansvarig ILS