Det är många frågor angående vår vattenanläggning och jag skall försöka ge några svar.
Den främsta informatioskanalen är vår hemsida. Här finns “Allmänna bestämmelser” för vattenförsörjning. Att delta på Årsmöten är också viktigt och på nästa möte kommer viktiga förslag att presenteras för beslut.
När en fastighet anmäler vattenbrist rycker vår entreprenör ut. Oftast kan man lösa problemet, men om det inte går hänvisas boende att hämta vatten vid en annan pumpstation. Alla pumpstationer har en kran på utsidan och den tas i drift vid behov.
Vattenmätaren är fastighetsägarens egendom och vi kan bara lita på att den fungerar klanderfritt och att korrekt avläsning görs på anmodan från styrelsen. Styrelsen överväger att genom en anläggningsförrättning (Lantmäteriet) överta ansvaret för vattenmätningen och få rätt att ställa krav på fastighetens installationer.
Kommunens planer på vatten och avloppsledningar i Cykelväg till Långvik, öppnar nya möjligheter. Det kan vara ett alternativ till att begära en fullt ut kommunalt VA till alla fastigheter i Långvik. Tidplanen är i nuläget oklar på gund av problem för kommunen, att få rätten att dra vägen äver fastigheter på väg till Långvik.

//Lennart Björklund