Information om vattenavbrott på grund av avgrävd vattenledning 2018-11-15


Reparationsarbetet  pågår.Först åtgärdas den läckande avloppsledningen.Därefter skall vattenledningen lagas innan vattnet kan släppas på.Det finns risk att det kommit in föroreningar i ledningsnätet, därför skall allt vatten för dryck eller matlagning kokas.
Det gäller tills nya prover visar ok vatten. Info kommer på hemsida och facebook.Osäkert hur lång tid det kan ta.
 
Berört område är:
Långviksvägen från Lagerbäcksvägen fram till Långviks gård.
Långgårdsvägen
Kolbacksvägen från korsningen med Långgårdsvägen söder ut till korsningen med Lagerbäcksvägen.
Vatten kan under tiden hämtas i Pumpstation 8 Kolbacksvägen nära Långgårdsvägen.
Uppdaterad information kommer på facebook och hemsida