Halvårsmöte/Extra föreningsstämma i Ingarö Långviks samfällighetsförening den 3 december kl 19.00. (Extra föreningsstämma börjar kl 20.00) i
matsalen, Brunns skola. Skriv in det i din kalender redan nu!
Kallelse och föredragningslista kommer med brev ca 14 dagar innan.
Observera att datumet är flyttat från den 11/11 till den 3/12!
/Styrelsen/