Grävning för Telias fiber-nät!

Sandström nätentreprenad har planerat att utföra 4st mindre schakt i Ingarö-Långviks samfällighetsförening under vecka 19-20 för att förbereda markförläggning för Telias nya fibernät.

De gator som kommer att beröras är: Kolstigen, Björkviksvägen, Byttvretsvägen och Södergårdsslingan.

Arbetet kommer att utföras under dagtid, och kommer ta ca 1 dag per schakt.

Om någon skulle behöva ta sig förbi en infart till en fastighet eller garageuppfart under arbetets gång så löser vi det direkt.

Om ni har några frågor så kan ni kontakta:

Gabriel Hellmark

NDN Nätdesign AB

Mob: 076-395 0910

[email protected]