Varmt välkommen till samfällighetens föreningsstämma!

Tidpunkt: Torsdagen den 26 mars, kl. 19.00
Plats: Matsalen, Brunn Skola

Kallelse, föredragningslista samt fullmakt är utskickad per post.

Nedan följer bilagorna till föredragningslistan:

Bilaga 1 – Styrelsens berättelse

Bilaga 2 – Balansrapport

Bilaga 3 – Resultatrapport

Bilaga 4 – Utfall 2014

Bilaga 5 – Revisorernas berättelse

Bilaga 6 – Allmänna bestämmelser, vattenförsörjningen

Bilaga 7 – Beslut, båttvätt

Bilaga 8 – Ordningsregler Båthamnen

Bilaga 9 – Valberedningens förslag

Bilaga 10 – Budgetförslag 2015

Bilaga 11 – Godkännande av debiteringslängd