Vill du smycka din trapp eller uteplats till midsommar med lövruskor?

Du får gärna klippa lite sly av björk, asp eller hassel på samfällighetens mark.

Med sly räknas ett vanligt förekommande träd som är max 8 cm i diameter i brösthöjd (1,3 meter).

Trevlig midsommar önskar Eva, den grönområdesansvarige