Vad är fiber?

Optisk fiber är en glastråd som leder ljus. Med ljusets hastighet kan mycket stora mänger information skickas.

Med erbjudandet Öppen fiber skulle vi få tillgång till tjänster med hastigheterna 10, 100 eller 1000 Megabit per sekund (Mbps).

Varje fastighet får en egen anslutning som inte påverkas av grannarnas bredbandsanvändning.

I samma fiber kan du få tjänster för supersnabbt bredband, TV, och telefoni och alla möjliga framtida tjänster.