Alla berörda har inte fått tillbaka vattnet. Renspolningen av ledningarna har förbrukat mycket vatten, var återhållsam med användningen. Det finns en liten risk att kvaliteten inte är på topp. Drick inte och koka vattnet innan det används i för matlagning.
Efter godkänd analys återkommer vi.
Åke och Micke fortsätter arbetet i morgon och under dagen kommer alla att få vatten.
Främst är följande områden berörda:
Långviksvägen från Lagerbäcksvägen fram till Långviks gård.
Långgårdsvägen
Kolbacksvägen från korsningen med Långgårdsvägen söderut till korsningen med Lagerbäcksvägen.
En försvårande omständighet är att fastigheternas serviceventiler inte är åtkomliga och en del måste bytas ut.
//Vattenansvarig