Vattnet är nu ok!

Vattenproverna har kommit och vattnet är nu ok att dricka igen.

By |September 25th, 2015|Långvik, Vatten|0 Comments

Nödvatten Pumpstation 8

Vatten kan nu hämtas i Pumpstation 8. Den ligger på Kolbacksvägen nära korsningen med Långgårdsvägen.

By |September 25th, 2015|Långvik, Vatten|0 Comments

Vattenläckan på Kolbacksvägen åtgärdad

Läckan är åtgärdad. En vattenslang hade lossnat från en utkastare som var fullt öppen. Nu saknas det vatten i pumpstationerna som sakta fylls upp. Vattnet kan vara lite grumligt men var återhållsamma med renspolningen. Alla i vårt område uppmanas till försiktighet med användning av vattenslang.

//Vattenansvarig

By |May 7th, 2015|Långvik, Vägar, Vatten|0 Comments

Vattenavstängning pga grävning

På tisdag den 14 april påbörjas den uppskjutna grävningen för att hitta vattenläckan.

Läckan finns troligen i huvudledning utanför Lagerbäcksvägen 15.

Grävningen kan dra ut i tid pga osäkert läge och elkablar som hindrar. När vattnet stängs av berörs fastigheterna

på Lagerbäcksvägen mellan korsningen med Kolbacksvägen och korsningen med Långviksvägen.

Vattenansvarig

By |April 13th, 2015|Långvik, Vägar, Vatten|0 Comments

Pumphaverier Björkviksberget

En påminnelse om vad som får spolas ned i toaletten och inte efter ytterligare ett haveri i pumpstation Björkviksberget!

Läs mer från BLAab här

 

By |March 26th, 2015|Långvik, Vatten|0 Comments

Uppskjuten grävning

Grävningen efter vattenläcka på Lagerbäcksvägen uppskjuten tills vidare pga osäkerheter kring tjäle och kraftkablar.

By |February 16th, 2015|Vatten|0 Comments

Vattenläcka

På tisdag den 17 feb. planeras grävning får att hitta vattenläcka.

Läckan finns troligen i huvudledning utanför Lagerbäcksvägen 15.

Grävningen kan dra ut i tid pga osäkert läge och elkablar som hindrar. När vattnet stängs av berörs fastigheterna

på Lagerbäcksvägen mellan korsningen med Kolbacksvägen och korsningen med Långviksvägen.

Vattenansvarig

By |February 13th, 2015|Vatten|0 Comments

Vattenläcka

I dag, tisdag den 27 jan pågår felsökning inom området Lagerbäcksvägen från korsningen Långviksvägen till övre korsningen med Kolbacksvägen. Även Kolbacksvägen mellan 90 graderskurvan och korsningen med Lagerbäcksvägen kan bli berörd.

Vattenansvariga

By |January 13th, 2015|Vatten|0 Comments

Vattenanalyser fjärde kvartalet

Här är resultatet av senaste vattenanalyserna. PS 10 har ännu inte kommit.

PS 12_177-2014-12080699_01

PS 12 Snösundsvägen 66_177-2014-12080700_01

PS 11_177-2014-12080702_01

PS 11 Snösundsvägen 35_177-2014-12080701_01

PS 11 Dagis_177-2014-12080704_01

PS 10_177-2014-12080703_01

PS 8_177-2014-12080696_01

PS 8 Kolbacksvägen 65_177-2014-12080695_01

PS 5_177-2014-12080693_01

PS 5 Gubbdalsvägen 20_177-2014-12080694_01

PS 4_177-2014-12080698_01

PS 4 Kolbacksvägen 43_177-2014-12080697_01

PS 2_177-2014-12080706_01

PS 2 Lagerbacksvägen 15_177-2014-12080705_01

By |January 2nd, 2015|Vatten, Vattenanalyser|0 Comments

Vattenanalyser Kvartal 3, 2014

Här är resultat från analys av vattenprover för tredje kvartalet 2014:

 

Byttvretsv 5_177-2014-09080687_01

Kolbacksv 3. PS 4_177-2014-09080683_01

Kolbacksv 43. PS 8_177-2014-09080685_01

PS 2_177-2014-09080680_01

PS 4_177-2014-09080682_01

PS 5_177-2014-09080686_01

PS 6_177-2014-09080693_01

Ps 6_177-2014-09220742_01

PS 6_177-2014-10221018_01

PS 8_177-2014-09080684_01

PS 10_177-2014-10221017_01

PS 11_177-2014-09080689_01

PS 12_177-2014-09080691_01

Ps 12_177-2014-09220743_01

utf-8”Kök Kolbacksv 33 PS 2_177-2014-09%3

utf-8”PS 11. Dagis kök_177-2014-0908069%3

utf-8”PS 11. Snösundsv 32_177-2014-0908%3

utf-8”Snösundsv 64_177-2014-09080692_01.pdf.ext

 

By |November 14th, 2014|Vatten, Vattenanalyser|0 Comments