Akut vattenbrist

Vattenbristen är akut och flera av våra pumpstationer har kraftigt begränsad kapacitet. Trots upprepade omkopplingar i nätet och trycksänkningar blir problemet allt större.Alla måste hushålla med vattnet annars måste vi snart fylla på med hjälp av tankbilar.

By |August 9th, 2016|Vatten|0 Comments

Vattenanalyser Kvartal 2 -2016

Här kan du finna kvartal 2´s vattenanalys för år 2016:

Långvik Kvartal 2-2016

By |July 28th, 2016|Vatten, Vattenanalyser|0 Comments

Stort vattensvinn från pumpstation 4!

Stort vattensvinn från pumpstation 4 Långviksvägen.
Felsökning inleds i em. kl 17 vilket kommer att innebära tillfälliga avbrott. Berörda är Fåruddsvägen, Lagerbäcksvägen upp till korsningen med Långviksvägen. Långviksvägen till korsningen med Långgårdsvägen. Långgårdsvägen till korsningen med Kolbacksvägen.

//Vattenansvarig

By |June 17th, 2016|Vatten|0 Comments

Vattenbrist!

Vattenbrist
På grund av lågt grundvatten tar vattnet slut i våra brunnar.Det började på Snösundsområdet men nu gäller det hela vårt område.
Enligt våra Allmänna bestämmelser (se hemsida) är det inte tillåtet att fylla poler, bevattna trädgård med vattenslang eller annan jämförbar stor vattenförbrukning.
Nu gäller det att vara extra återhållsam med vattenanvändningen.
//Vattenansvarig

 

By |June 17th, 2016|Långvik, Vatten|0 Comments

Vatten och vägavstängning

Arbetet med att byta vattenventiler i korsningen Snösundsvägen-Snösvängen har startats upp nu på morgonen. När ventilerna är frilagda kommer vattnet att stängas av. Om det går som planerat sker det under dagen.

Löpande information på Facebook och Hemsida

By |April 25th, 2016|Långvik, Vägar, Vatten|0 Comments

Vattenavstängning Långviksvägen & Kolstigen!

Vattenarbete kommer att utföras på Långviksvägen och Kolstigen under tisdagen den 19/4 och onsdagen den 20/4.

Vattenavstängningar kommer att ske:

Långviksvägen: Tisdag efter kl 13.00 och ev även onsdag efter kl 13.00.
Kolstigen: Under tisdagen eller onsdagen beroende på när arbetet kommer att kunna påbörjas. Ingen exakt tidpunkt går att meddela.

Tappa gärna upp vatten innan så det finns. […]

By |April 18th, 2016|Vatten|0 Comments

Analysprotoll kvartal 1, 2016

Här kan du läsa vattenanalysprotoll för kvartal 1, 2016

Analysprotokoll kvartal 1 2016 Långvik

By |April 4th, 2016|Långvik, Vatten|0 Comments

Vattenanalys Kvartal 4 2015

Här kan du finna Kvartal 4´s vattenanalys för 2015:

Analysrapport Kvartal 4 2015 Pumpstationer

By |March 11th, 2016|Vatten, Vattenanalyser|0 Comments

Rutin för felanmälan vatten:

Om du märker att trycket är lägre än normalt vänta inte utan kolla först på Facebook eller Hemsida.
Om ingen anmält, ring ansvarig. Om möjligt bekräfta anmälan på Facebook (fler slipper ringa).
När vattenansvarig fått information om problemets omfattning m.m. läggs informationen ut på Facebook och Hemsida.

Vid störning i vattenförsörjningen ring i prioritetsordning:
Åke Andersson 073-035 65 85
Mikael […]

By |February 7th, 2016|Vatten|0 Comments

Vattenanalys

Resultat av vattenanalys

By |December 31st, 2015|Vatten, Vattenanalyser|0 Comments