Vattenutskick med bilder

Föreningens utskick angående vatten i Långvik finns på länk nedan. Sist i detta dokument finns även bilder som visar exempel på markeringsstolpe, servisventil och spolbrunn avlopp.

På denna länk hittar du utskicket i PDF format – Vattenutskick 2019-05

By |June 3rd, 2019|Vatten|0 Comments

Läcka visar sig vara uttag

Det som misstänktes vara en läcka på Snösundssidan i PS11 distributionsområde (Snösvängen plus Snösundsvägen från Björkviksvägen till korsningen med Brännäsvägen) har så att säga reparerat sig själv. Under perioden Söndag 21 april till måndag 22 april försvann ca: 15 kbm. Visserligen kan det har varit en glömd kran men eftersom detta inträffat tidigare vårar så […]

By |April 23rd, 2019|Långvik, Vatten|0 Comments

Vattenläckan lokaliserad

Vattenläckan på Snösundsvägen hittad och det visade sig vara en läcka i en fastighet. Det kommer att ta lite tid att fylla upp magasinen och det hjälper om alla på snösundsidan är lite återhållsamma med förbrukningen de närmsta dygnen.

By |February 4th, 2019|Vatten|0 Comments

Vattenläcka

Vattenläcka på Snösundsvägen troligen efter korsningen med Brännäsvägen (adress 40-66). Kan vara läcka i mark eller i fastighet. Alla i området uppmanas att noga kontrollera sin installation. Ni kan hjälpa till genom att skotta fram er serviceventil. Ventilen kommer troligen att stängas någon gång under dagen för att utesluta läcka på fastigheten. Försök kontakta grannar […]

By |February 3rd, 2019|Vatten|0 Comments

Viktig information angående serviceventiler

Serviceventiler måste vara åtkomliga och får inte fyllas över med jord eller grus. I samband med avloppsläckan och den avgrävda vattenledningen fick Åke leta efter och gräva fram ett antal serviceventiler. Letandet fördröjde den nödvändiga renspolningen.

När vattnet blir förorenat är det viktigt att stänga till varje fastighet. På så sätt kan man undvika att föroreningen […]

By |December 13th, 2018|Vatten|0 Comments

Vattnet är nu ok!

Vattnet i det avlopps smittade området är nu ok. Mycket vatten har gått åt för att spola ledningarna och magasinsnivåerna är låga. Nu återstår att försiktigt spola ledningarna i respektive fastighet. Gör det i korta etapper under ett par veckor.

Fortsätt koka vattnet som skall drickas, tills spolningen är genomförd.

Om alla spolar för intensivt är risken […]

By |November 28th, 2018|Vatten|0 Comments

Information om vattenkvalité efter avloppsläcka

Fortfarande preliminära rapporter. Vi har fått den första mer kompletta rapporten. Den innehåller även värden på långsam-växande bakterier. Alla värden är inom tillåtna gränsvärden.

I väntan på ytterligare kompletta rapporter fortsätter renspolning av ledningsnätet. Uppmaningen att koka vattnet som skall drickas kvarstår. Allt gäller samma område som tidigare.

2018-11-27

Lennart Björklund

Vattenansvarig ILS

By |November 28th, 2018|Vatten|0 Comments

Ny info angående vattnet

Åke har fått två telefonbekräftelse att vattnet är ok. Han vill även ha en skriftlig bekräftelse för att vara säker och jagar vidare i morgon. Rimligen är det ok, men ni väljer själva hur ni gör. Någon var orolig att använda varmvatten,

med hänsyn till varmvattenberedaren. Åke menar att det inte är något problem att använda […]

By |November 27th, 2018|Vatten|0 Comments

Hoppfullt!

Första vattenprovet från Långviksvägen är Ok! Vi följer kommunens rutiner och avvaktar prov två innan vi meddelar faran över. Tyvärr en helg emellan och hoppas att vi får besked på måndag. Sprid gärna informationen till närboende.

//Lennart

By |November 24th, 2018|Vatten|0 Comments

Nu har alla vatten igen

Nu har alla vatten efter problemen på Långviksvägen. Alla som har varit berörda av avbrottet skall använda vattnet som om det innehåller bakterier. På måndag när analyslabbet är öppnat lämnar Åke in prover. Jag återkommer när vi fått provresultat om några dagar.

//Lennart

By |November 18th, 2018|Vatten|0 Comments