Inbrott i området

Det har skett ett inbrott i området så det är bra om alla är extra uppmärksamma!

By |October 8th, 2015|Långvik|Comments Off on Inbrott i området

Extra föreningsstämma/Halvårsmöte den 3 december kl.19.00

Halvårsmöte/Extra föreningsstämma i Ingarö Långviks samfällighetsförening den 3 december kl 19.00. (Extra föreningsstämma börjar kl 20.00) i
matsalen, Brunns skola. Skriv in det i din kalender redan nu!
Kallelse och föredragningslista kommer med brev ca 14 dagar innan.

Observera att datumet är flyttat från den 11/11 till den 3/12!

/Styrelsen/

By |October 5th, 2015|Långvik|0 Comments

Vattnet är nu ok!

Vattenproverna har kommit och vattnet är nu ok att dricka igen.

By |September 25th, 2015|Långvik, Vatten|0 Comments

Nödvatten Pumpstation 8

Vatten kan nu hämtas i Pumpstation 8. Den ligger på Kolbacksvägen nära korsningen med Långgårdsvägen.

By |September 25th, 2015|Långvik, Vatten|0 Comments

Trygghet genom samverkan

Inbrotten på Värmdö/Ingarö ökar. Med hjälp av grannsamverkan kan man hjälpas åt att motverka detta. Gå gärna in och läs om Trygve.

Med Trygve blir tillvaron tryggare, trevligare och säkrare för dig själv och de runt omkring dig. I den kostnadsfria appen informerar, kommunicerar och samverkar ni effektivt och enkelt direkt på kartan för att förebygga […]

By |August 6th, 2015|Långvik|0 Comments

Vattenläckan på Kolbacksvägen åtgärdad

Läckan är åtgärdad. En vattenslang hade lossnat från en utkastare som var fullt öppen. Nu saknas det vatten i pumpstationerna som sakta fylls upp. Vattnet kan vara lite grumligt men var återhållsamma med renspolningen. Alla i vårt område uppmanas till försiktighet med användning av vattenslang.

//Vattenansvarig

By |May 7th, 2015|Långvik, Vägar, Vatten|0 Comments

Vattenavstängning pga grävning

På tisdag den 14 april påbörjas den uppskjutna grävningen för att hitta vattenläckan.

Läckan finns troligen i huvudledning utanför Lagerbäcksvägen 15.

Grävningen kan dra ut i tid pga osäkert läge och elkablar som hindrar. När vattnet stängs av berörs fastigheterna

på Lagerbäcksvägen mellan korsningen med Kolbacksvägen och korsningen med Långviksvägen.

Vattenansvarig

By |April 13th, 2015|Långvik, Vägar, Vatten|0 Comments

Protokoll från samfällighetsföreningens årsstämma 2015

Protokoll från samfällighetsföreningens årsstämma som ägde rum i Brunn skola den 26 mars 2015

Protokoll från stämman 2015

By |April 9th, 2015|Långvik|0 Comments

Pumphaverier Björkviksberget

En påminnelse om vad som får spolas ned i toaletten och inte efter ytterligare ett haveri i pumpstation Björkviksberget!

Läs mer från BLAab här

 

By |March 26th, 2015|Långvik, Vatten|0 Comments

Föreningsstämma 26 mars

Varmt välkommen till samfällighetens föreningsstämma!
Tidpunkt: Torsdagen den 26 mars, kl. 19.00
Plats: Matsalen, Brunn Skola
Kallelse, föredragningslista samt fullmakt är utskickad per post.

Nedan följer bilagorna till föredragningslistan:
Bilaga 1 – Styrelsens berättelse
Bilaga 2 – Balansrapport
Bilaga 3 – Resultatrapport
Bilaga 4 – Utfall 2014
Bilaga 5 – Revisorernas berättelse
Bilaga 6 – Allmänna bestämmelser, vattenförsörjningen
Bilaga 7 – Beslut, båttvätt
Bilaga 8 – Ordningsregler Båthamnen
Bilaga […]

By |March 10th, 2015|Långvik|0 Comments