Vattenbrist!

Vattenbrist
På grund av lågt grundvatten tar vattnet slut i våra brunnar.Det började på Snösundsområdet men nu gäller det hela vårt område.
Enligt våra Allmänna bestämmelser (se hemsida) är det inte tillåtet att fylla poler, bevattna trädgård med vattenslang eller annan jämförbar stor vattenförbrukning.
Nu gäller det att vara extra återhållsam med vattenanvändningen.
//Vattenansvarig

 

By |June 17th, 2016|Långvik, Vatten|0 Comments

Grävning för Telias fiber-nät!

Grävning för Telias fiber-nät!

Sandström nätentreprenad har planerat att utföra 4st mindre schakt i Ingarö-Långviks samfällighetsförening under vecka 19-20 för att förbereda markförläggning för Telias nya fibernät.

De gator som kommer att beröras är: Kolstigen, Björkviksvägen, Byttvretsvägen och Södergårdsslingan.

Arbetet kommer att utföras under dagtid, och kommer ta ca 1 dag per schakt.

Om någon skulle behöva ta sig förbi […]

By |May 10th, 2016|Långvik, Vägar|0 Comments

Vatten och vägavstängning

Arbetet med att byta vattenventiler i korsningen Snösundsvägen-Snösvängen har startats upp nu på morgonen. När ventilerna är frilagda kommer vattnet att stängas av. Om det går som planerat sker det under dagen.

Löpande information på Facebook och Hemsida

By |April 25th, 2016|Långvik, Vägar, Vatten|0 Comments

Hamn- och sjösättnings-information 2016

Vårens sjösättning är nu bestämd till Lördagen den 7 maj 2016.

Läs mer nedan:

Sjösättningsinfo 2016

By |April 21st, 2016|Hamnen, Långvik|0 Comments

Analysprotoll kvartal 1, 2016

Här kan du läsa vattenanalysprotoll för kvartal 1, 2016

Analysprotokoll kvartal 1 2016 Långvik

By |April 4th, 2016|Långvik, Vatten|0 Comments

Protokoll från föreningens årsstämma den 14 mars, 2016

Här kan ni hitta protokoll inkl. bilagor från föreningens årsstämma 2016-03-14:

Protokoll Årsmöte 14 mars 2016

Bil 13.1 Vattenmängd producerad resp. uppmätt

Bil 13.2 Prissätting 2016

Bil 13.3 Prioriterade åtgärder 2016

Bil 13.4 Satsningar 2016

Bilaga 13.5 Jämförelse VA kostnad kommunen-ILS 2016

 

By |March 30th, 2016|Långvik|0 Comments

Kallelse och föredragningslista till Föreningsstämma 14 mars 2016

INGARÖ-LÅNGVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
KALLELSE

HÄRMED KALLAS DU/NI TILL DEN ÅRLIGA FÖRENINGSSTÄMMAN I INGARÖ-LÅNGVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

DAG: MÅNDAGEN DEN 14 MARS 2016
TID: KLOCKAN 19.00
PLATS: BRUNNS SKOLA, MATSALEN

VÄLKOMMEN!

STYRELSEN

Bifogat finns årsmötets föredragningslista, bilaga med styrelsens förslag angående lån för reparation av vattenanläggningen samt blanketten Fullmakt .
Samtliga årsmöteshandlingar inklusive alla bilagor finns tillgängliga senast 14 dagar före stämman på föreningens hemsida www.langvik.se, hos ordförande Lars […]

By |February 26th, 2016|Långvik|0 Comments

Kallelse och föredragningslista till Extra föreningsstämma 3 december 2015

Ingarö Långviks Samfällighetsförening

Du kallas härmed till Extra föreningsstämma den 3 december 2015 kl 20.00 i matsalen i Brunns skola.

Föredragningslista
1. Mötet öppnas
2. Godkännande av kallelse och dagordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av justerare
6. Vatten
Styrelsen hemställer att den extra föreningsstämman beslutar om en extra utdebitering (Se bilaga)
7. Mötets avslutande
Varmt välkommen

/Styrelsen/

Vill du ha informationen per […]

By |November 18th, 2015|Långvik|0 Comments

Kallelse och föredragningslista till halvårsmötet 3 december 2015

Ingarö Långviks Samfällighetsförening

Du kallas härmed till halvårsmöte den 3 december kl 19.00 i matsalen i Brunns skola.

Föredragningslista
1. Mötet öppnas
2. Godkännande av kallelse och dagordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av justerare
6. Vatten
7. Vägar
8. Grönområden
9. Hamnen
10. Övriga frågor
11. Mötets avslutande

Varmt välkommen

/Styrelsen/

Kallelse och föredragningslista till halvårsmötet 3 dec 2015 (PDF)

By |November 18th, 2015|Långvik|0 Comments

Vi finns nu på Facebook

Gå gärna med i vår Facebook-grupp “Vi som bor i Långvik på Ingarö”

By |October 26th, 2015|Långvik|0 Comments