Inte ok att använda vattnet hur som helst.

Vi påminner om att det är ABSOLUT förbjudet att fylla pooler med vårt vatten. Inte bara att vi riskerar att få slut på vatten i en brunn så riskerar vi även att pumpar mm går sönder. Förutom det så kostar det vår förening massa pengar att vår Vattenentrepreneur måste vara här en söndag och felsöka […]

By |May 17th, 2020|Långvik|0 Comments

Tomt i brunn!

Vi har en KRAFTIGT förbrukning i pumphuset på Gubbdalsvägen. Den brunnen är tom!

Alla fastighetsägare på Långviksvägen 21-31, Gubbdalsvägen och Byttvretsvägen ber vi om extra försiktighet med vattnet. INGEN onödig förbrukning. Vi be er alla att verkligen titta att ingen slang, vattenutkast, kran, toalett mm läcker.

Samtliga fastighetsägare på Kolbacksvägen uppmanas också till försiktighet med vattnet då […]

By |May 17th, 2020|Långvik|0 Comments

Sjösättningsinformation

Hej alla båtägare nu finns det information om årets sjösättning här i .pdf format Sjösättningsinfo 2020

Vårens sjösättning kommer att ske söndagen den 10 maj.

Följande tider gäller:
Alla båtägare som har båten uppställda på hamnplanen skall vara på plats kl. 07.30. Båtägare med båtar i ”Långa raden”, bredvid gamla hamnboden bort mot vassen, skall vara på plats […]

By |April 27th, 2020|Hamnen, Långvik|0 Comments

Årsstämma 2020

Med anledning av det allmänna rådande läget är inte, som tidigare meddelats, något datum för årets ordinarie stämma beslutat. Mer information finns här: Information från styrelsen 2020

Nedan hittar du handlingarna i .pdf format:

Föredragningslista 2020

Bilaga 1 (verksamhetsberättelse)

Bilaga 2 (balansrapport)

Bilaga 3 (resultatrapport)

Bilaga 4 (utfall)

Bilaga 5 (ej tillgänglig för närvarande)

Bilaga 6 (valberedningens förslag)

Bilaga 7 (budget 2020)

Bilaga 8 (debiteringslängd)

By |April 23rd, 2020|Långvik|0 Comments

Grenar över dike/väg

Grenar över dike/väg
För ett år sedan bad vi alla att klippa bort hängande grenar som hänger ut från sin tomt ut över diket och vägen. En del gjorde så men tyvärr inte alla och nu har du ny chans att göra det.

Under Verksamhetsområde/Väg finns tydlig info med bild (klicka här).

Nästa vecka åker vi runt och […]

By |April 17th, 2020|Långvik|0 Comments

Årets ordinarie stämma! (Inställd tills vidare)

Med anledning av oförutsedda händelser har styrelsen fattat beslut att flytta årets ordinarie stämma till den 23 april (inställd), 2020.

Ett planerat besök av kommunens VA chef vid vår stämma har p.g.a. rådande omständigheter fått ombokas. Vi har heller inte haft möjlighet att på ett kvalitetsmässigt tillfredsställande sätt kunnat sammanställa den ekonomiska informationen då föreningens kassör […]

By |March 13th, 2020|Långvik|0 Comments

Vattenläcka!

Vattenläcka Kolbacksvägen 2020-02-01

Vi har en vattenläcka i storleksordningen 1,5 kbm/dygn. Åke och Micke har lyckats ringa in berört område. Direkt berörda fastigheter är Kolbacksvägen 32-42,39-55 och Långgårdsvägen 5

Det kan vara en läcka i huvudledningen, serviceventilerna, fastighetens ledning in till vattenmätaren eller i fastighetens installation. För att utesluta att läckan finns i respektive fastighets uppmanas […]

By |February 1st, 2020|Långvik|0 Comments

Vattenläcka uppdatering 2

Nu kan vi meddela att vattnet är påslaget, vår starka rekommendation är att vi är extra återhållsamma med vattnet och det gäller alla i hela Långvik. Vi är säkert ganska överens om att vi inte vill bli utan vatten nu till och under julhelgen.

 

By |December 23rd, 2019|Långvik|0 Comments

Vattenläcka uppdatering 1

P.g.a. vattenläckan måste vi stänga av vattnet för Fåruddsvägen, Lagerbäcksvägen och nedre delen av Kolbacksvägen.
Vi ber er alla att sparsamt använda vattnet. Det finns risk att vi inte hittar problemet innan jul.

By |December 23rd, 2019|Långvik|0 Comments

Vattenläcka!

Vi har en vattenläcka i området vilket gör att Åke och Micke har börjat felsöka. Detta gäller hela Långvik på förskolansidan (inte Snösundsvägen och Brännäsvägen).

Vi ber samtliga att vara återhållsamma med vattnet under felsökningen så att Åke kan hitta felet snabbt. Från kl 10 och framåt.
Snälla! Tappa inte upp vatten nu!

Vi har bara idag på […]

By |December 23rd, 2019|Långvik|0 Comments